Jeg fik mulighed for at deltage i den internationale konference ”BODY IN CULTURE ‐ CULTURE IN BODY” lige inden jul i Brügge i Belgien. Konferencen var kulminationen på et toårigt Grundtvig projekt, der er støttet af EU‐Kommissionen inden for Lifelong Learning Programmet – i Danmark under Uddannelsesministeriet.

Det overordnede mål med BODY er at udforske, hvordan vores forestillinger, holdninger, værdier og adfærdsformer, som vi knytter til kroppen, i bund og grund er kulturelt betingede.

Da krop og seksualitet hører uløseligt sammen, var det oplagt at deltage – og det syntes det danske uddannelsesministerium heldigvis også.

Det blev til to intensive dage med spændende oplæg fra hele Europa, men noget af det, der gav allermest var de små workshops hvor vi bl.a. arbejdede med eget kropssprog, grænser og kroppen som terapeutisk materiale. Derudover var det rigtigt givende at udveksle erfaringer og netværke med mennesker, der alle arbejder med krop og mennesker på den ene eller anden måde. Det har givet stof til eftertanke, gode kontakter og ikke mindst nye input til det videre arbejde med et mere kærligt kropssyn.

Jeg takker det Danske uddannelsesministerium og ikke mindst Margit Thompsen, som har stået mig bi med ansøgning og praktiske foranstaltninger. Og jeg glæder mig til at dykke dybere ned i de metoder og det materiale der er kommet ud af hele BODY-projektet – Til gavn for både os fagfolk og ikke mindst for de mennesker der har brug kropslig nærvær og kærlig berøring.